Language
English Chinese

Qingdao International Desalination Center

Qingdao Office
Contact: Gong Haichen   Yuan Ping
Tel: 86-532-8667 9768
Fax: 86-532-8667 9769
E-mail: cdaghc@163.com  lyndayuan@vip,163.com

Beijing Office
Contact: Yang Yan  Bian Buhua
Tel: 86-10-58678266
Fax: 86-532-58678266
E-mail: yangyan@cda-ida.org.cn  bianbuhua@ cda-ida.org.cn

© Copyright 2008 Qingdao International Desalination Center